DESCRIERE PROIECT: Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor/ MySMIS2014+143998În data de 07.01.2022 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 820 pentru proiectul Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul  Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 şi al consecinţelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului:

  • Protejarea sănătăţii populaţiei prin limitarea răspândirii virusului/infecţiei SARS-COV-2 la nivelul Unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Comuna Pocola, ca urmare a asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare în acest context – condiţii obţinute prin implementarea prezentului proiect.

Obiectivele specifice sunt:

  • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil, inclusiv asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului:
  • Asigurarea acţiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finanţate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala:
  • Asigurarea pistei de audit si certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.
  • Dotarea Unităţilor de învăţământ preşcolar de stat de pe raza U.A.T. Pocola cu echipamente de protecţie, dispozitive medicale mobile destinate asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

Unităţile de învăţământ preşcolar vizate sunt: Scoala Primara nr. 1 Pocola, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Pocola, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Petrani, Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Sânmartin de Beiuş.

  • Protejarea copiilor si cadrelor didactice/personalului din Unităţile de învăţământ preşcolar de stat de pe raza U.A.T. Pocola, prin limitarea contactului cu suprafeţele din jur in vederea diminuării răspândirii potenţiale a virusului/infecţiei SARSCOV-2.
  • Continuarea desfăşurării activităţii in contextul epidemiologic al virusului/infecţiei SARS-COV-2.

Rezultate aşteptate:

1. O Cerere de finanţare completata si încărcata in aplicaţia MYSMIS

2. Servicii de informare si publicitate proiect:

• Comunicat de presa (la începutul proiectului);

• Comunicat de presa (la sfârşitul proiectului);

• Plăcute autocolante pentru echipamente: 4 buc;

• Afiş A3: 5 buc;

• Alte activităţi de informare.

3. Servicii de audit:

• Raport de audit financiar.

4. Achiziţia de bunuri produse si materiale destinate protejării copiilor si cadrelor didactice/personalului din Unităţile de învăţământ

preşcolar de stat de pe raza U.A.T. Pocola, constând in:

• Masca de protecţie - 11,310 buc;

• Mânuşi de protecţie - 1,160 buc;

• Poarta detectare temperatura umana - 4 buc;

• Cos de gunoi cu pedala - 19 buc;

• Viziera de protecţie - 16 buc;

• Termometru non contact - 7 buc;

• Covoraş dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm) - 12 buc;

• Uscător de mâini - 5 buc;

• Dispenser automat de dezinfectare cu senzor - 31 buc;

• Dispenser automat săpun lichid cu senzor: 6 buc;

• Săpun lichid - 238 litri;

• Gel dezinfectant de mâini – 262 litri;

• Igienizant de suprafeţe - 629 litri.​​​​​​​

Beneficiar: UAT COMUNA POCOLA

Valoarea totală a proiectului: 308.998,32 lei, din care 308.998,32 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Perioada de implementare a proiectului: 27 luni, respectiv 01.10.2020 - 31.12.2022

Date contact beneficiar: UAT COMUNA POCOLA

sus