PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020


  Ianuarie 2022


  Comunicat de presă începere proiect  „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor",

  Cod SMIS 2014+ 143998  UAT COMUNA POCOLA, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 07.01.2022 proiectul Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor", Cod SMIS 2014+ 143998,  în baza contractului de finanţare nr. 820/07.01.2022, încheiat între MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare şi UAT COMUNA POCOLA.  Proiect cofinanţat din Fondul European Dezvoltare Regională - REACT-EU prin Programul  Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 şi al consecinţelor sale sociale.


  Obiectivele generale ale proiectului:

  • Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID19 si al consecinţelor sale sociale.
  • Limitarea răspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populaţiei României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilităţii echipamentelor/ dispozitivelor de protecţie si asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a Unităţilor de Învăţământ de stat in vederea obţinerii următorului rezultat:
  • Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educaţie preuniversitară.
  • Prin dotarea cu echipamentele/dispozitivele de protecţie necesare pentru evitarea transmiterii virusului si asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare, se impune dotarea corespunzătoare a Unităţilor de Învăţământ, in mod direct, pentru prevenirea infectării cu COVID-19. Astfel, se va îmbunătăţi capacitatea de prevenire a îmbolnăvirii elevilor si personalului didactic.
  • Protejarea sănătăţii populaţiei prin limitarea răspândirii virusului/infecţiei SARS-COV-2 la nivelul Unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Comuna Pocola, ca urmare a asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare în acest context – condiţii obţinute prin implementarea prezentului proiect..


  Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate aşteptate):

  • Dotarea Unităţilor de învăţământ preşcolar de stat de pe raza UAT Comuna Pocola cu echipamente de protecţie, dispozitive medicale mobile destinate asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (Masca de protecţie; Mănuşi de protecţie; Poarta detectare temperatura umana; Cos de gunoi cu pedala; Viziera de protecţie; Termometru non contact; Covoraş dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm); Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant; Uscător de mâini; Dispenser automat de dezinfectare cu senzor; Dispenser automat săpun lichid cu senzor; Săpun lichid; Gel dezinfectant de mâini; Igienizant de suprafeţe).


  Beneficiarii direcţi ai proiectului:

  Populaţia şcolară şi cadrele didactice de pe raza U.A.T. comuna Pocola.

  Unităţile de învăţământ preşcolar vizate sunt:

  - Şcoala Primară nr. 1 Pocola;

  - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Pocola;

  - Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Petrani;

  - Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Sânmartin de Beiuş.

  Beneficiarii indirecţi ai proiectului:

  Comunitatea locală, prin protejarea sănătăţii populaţiei ca urmare a consolidării capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ teritoriale de a limita, prin acţiunile întreprinse, răspândirea virusului/infecţiei SARS-COV-2.

  Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 308.998,32 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă  ( Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU)  - 308.998,32 lei
  • Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA – 0,00 lei


  Proiectul se implementează de către beneficiarul UAT Comuna Pocola reprezentat legal de către dl primar Birta Vasile.


  Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni.  Date de Contact:


  UAT COMUNA POCOLA

  CIF: 5398323, cu sediul în Comuna Pocola,

  str. Principală nr. 65, judeţul Bihor, România,

  Tel: 0744608177, e-mail: primariapocola65@gmail.com

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020


  Decembrie 2022


  Comunicat de presă finalizare proiect  „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor",

  Cod SMIS 2014+ 143998  UAT COMUNA POCOLA, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Pocola, judeţul Bihor", Cod SMIS 2014+ 143998,  în baza contractului de finanţare nr. 820/07.01.2022, încheiat între MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare şi UAT COMUNA POCOLA.  Proiect cofinanţat din Fondul European Dezvoltare Regională - REACT-EU prin Programul  Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 şi al consecinţelor sale sociale.


  Obiectivele generale realizate ale proiectului:

  • Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID19 si al consecinţelor sale sociale.
  • Limitarea răspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populaţiei României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilităţii echipamentelor/ dispozitivelor de protecţie si asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a Unităţilor de Învăţământ de stat in vederea obţinerii următorului rezultat:
  • Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educaţie preuniversitară.
  • Prin dotarea cu echipamentele/dispozitivele de protecţie necesare pentru evitarea transmiterii virusului si asigurarea condiţiilor igienico-sanitare minime necesare, se impune dotarea corespunzătoare a Unităţilor de Învăţământ, in mod direct, pentru prevenirea infectării cu COVID-19. Astfel, se va îmbunătăţi capacitatea de prevenire a îmbolnăvirii elevilor si personalului didactic.
  • Protejarea sănătăţii populaţiei prin limitarea răspândirii virusului/infecţiei SARS-COV-2 la nivelul Unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Comuna Pocola, ca urmare a asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare în acest context – condiţii obţinute prin implementarea prezentului proiect..


  Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate obţinute):

  • Dotarea Unităţilor de învăţământ preşcolar de stat de pe raza UAT Comuna Pocola cu echipamente de protecţie, dispozitive medicale mobile destinate asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 (Masca de protecţie; Mănuşi de protecţie; Poarta detectare temperatura umana; Cos de gunoi cu pedala; Viziera de protecţie; Termometru non contact; Covoraş dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm); Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant; Uscător de mâini; Dispenser automat de dezinfectare cu senzor; Dispenser automat săpun lichid cu senzor; Săpun lichid; Gel dezinfectant de mâini; Igienizant de suprafeţe).


  Beneficiarii direcţi ai proiectului:

  Populaţia şcolară şi cadrele didactice de pe raza U.A.T. comuna Pocola.

  Unităţile de învăţământ preşcolar vizate sunt:

  - Şcoala Primară nr. 1 Pocola;

  - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Pocola;

  - Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Petrani;

  - Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Sânmartin de Beiuş.

  Beneficiarii indirecţi ai proiectului:

  Comunitatea locală, prin protejarea sănătăţii populaţiei ca urmare a consolidării capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ teritoriale de a limita, prin acţiunile întreprinse, răspândirea virusului/infecţiei SARS-COV-2.

  Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 308.998,32 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă  ( Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU)  - 308.998,32 lei
  • Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA – 0,00 lei


  Proiectul a fost implementat de către beneficiarul UAT Comuna Pocola reprezentat legal de către dl primar Birta Vasile.


  Perioada de implementare a proiectului: 07.01.2022 – 31.12.2022.  Date de Contact:


  UAT COMUNA POCOLA

  CIF: 5398323, cu sediul în Comuna Pocola,

  str. Principală nr. 65, judeţul Bihor, România,

  Tel: 0744608177, e-mail: primariapocola65@gmail.com

  ​​​​​​​  sus