Primaria Comunei
Pocola
Înapoi la:HomeSunteţi la:STARE CIVILă
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
ANUNTURI STARE CIVILA
 
 
 
 
 
PRIMĂRIA COMUNEI POCOLA                             AFIŞAT AZI:
                                                                                        26.01.2016
           JUDEŢUL BIHOR                                                                   
                 Starea civilă                                                  
    Nr. 6021 DIN 26.01.2016  
 
P U B L I C A Ţ I E
Extras din declaraţia de căsătorie 
 
       Astăzi, 26.01.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d – lui  FIȚ FLORIN-MĂDĂLIN în vârstă de  18 ani cu domiciliul în localitatea FINIȘ, sat  ȘUNCUIȘ , nr. 227, judeţul Bihor şi a d-nei CÎRPACI ADELINA-GIORGIANA în vârstă  de 18 ani. , cu domiciliul în localitatea ȘTEI, str. Miron Pompiliu, nr. 94 A,  judeţul Bihor.
        În temeiul art. 283 al.1 şi 2 , din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  referitor la  obligațiile ofițerului de stare civilă în ceea ce privește  publicitatea declaratiei de căsătorie;
În temeiul dispozițiilor art.285, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  , orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, opoziția  se face  numai în scris cu arătarea  dovezilor pe care se întemeiază.
              
 
                              OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT  
 
 
PRIMĂRIA COMUNEI POCOLA                                                            AFIŞAT AZI:
                                                                                                           02.03.2016
           JUDEŢUL BIHOR                                                                   
                 Starea civilă                                                  
    Nr.  6047 DIN 02.03.2016
 
P U B L I C A Ţ I E
Extras din declaraţia de căsătorie 
 
       Astăzi, 02.03.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d – lui  BOCOI OVIDIU-FLORIN în vârstă de  41 ani cu domiciliul în localitatea Pocola, sat  Pocola , nr. 69/B, judeţul Bihor şi a d-nei SILVEȘAN ANA-MARIA în vârstă  de 40 ani. , cu domiciliul în MUN. LUPENI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 45, BL. M2SC.2AP. 34 judeţul  HUNEDOARA.
        În temeiul art. 283 al.1 şi 2 , din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  referitor la  obligațiile ofițerului de stare civilă în ceea ce privește  publicitatea declaratiei de căsătorie;
În temeiul dispozițiilor art.285, din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil  , orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, opoziția  se face  numai în scris cu arătarea  dovezilor pe care se întemeiază.
              
 
                              OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT  
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: