Primaria Comunei
Pocola
Înapoi la:HomeSunteţi la:INVITATII
Localitatea Pocola - 417375,  nr. 65 telefon +40 0259-321896 primaria@primariapocola.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
Proiect
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

Proiect

Comunicate de Presa

 
 COMUNA POCOLA
 
 
P U B L I C A Ţ I E
 
 
 
 
În data de 29.01.2016, orele  14,00  va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Pocola. Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.18/23.02.2016 a primarului comunei Pocola având următoarea:
                                          
ORDINE   DE   ZI:
 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Dispoziției primarului nr. 17/15.02.2016 privind rectificarea  bugetului local pe anul 2016.
  2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016.
  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalităților de identificare  a beneficiarilor de stimulente educationale  sub forma tichetelor  sociale  în conformitate  cu prevederile Legii  248/2015 privind  stimularea  participării la învățământul preșcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate.
             
 
     DIVERSE:
 
 
            Iniţiator proiecte: primarul comunei Pocola.
 
 
 
 
 
Secretar
Lezeu Ioana Gabriela
 
 
 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA POCOLA
 
I N V I T A Ţ I E
 
În data de   29 ianuarie 2016, orele 14,00 sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Pocola  care va avea loc la sediul Primăriei comunei Pocola. Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.4 din 22.01.2016  a primarului comunei Pocola , având următoarea   ordine de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local  al comunei Pocola pe anul 2016.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrãri de interes   local pentru repartizarea orelor de muncã beneficiarilor de ajutor social.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reţelei  şcolare  ce va funcţiona  la nivelul unităţii  noastre administrativ teritoriale   în anul şcolar 2016-2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară, a organigramei, statului de fincţii şi a numărului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei POCOLA, judeţul Bihor.
5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Pocola .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului  de  administrare a pădurii comunei Pocola .
          Iniţiator proiecte: primarul comunei Pocola.
DIVERSE-
 
       secretar,
Lezeu Ioana Gabriela
 
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: